Hình thức quảng cáo chợ – doanh nghiệp cần lưu ý những gì?

Đối với những sản phẩm mặt hàng tiêu dùng bình dân, quảng cáo chợ truyền thống được xem là một trong những hình thức quảng cáo mà các doanh  nghiệp không thể bỏ qua. Hiện nay tại Việt Nam vẫn còn số lượng lớn khách hàng lựa chọn chợ truyền [...]